ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 

EΛΛΑΔΑ

Γρυπάρη 78
Καλλιθέα ΤΚ 176 72,
Τηλ.: 210 9511 220
info@trokas.gr
architect@trokas.gr

ΑΥΣΤΡΙΑ

Cinthia CHEN
0043 660 1855223
Tullnerbach Strasse 136 – 138
A-3011 Purkersdorf
Austria