ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 

ΤΑΥΡΟΣ

Λεωφόρος Ειρήνης 55,
ΤΚ 177 78, Ταύρος
Τηλ.: 210 9511 220
Τηλ.: 210 9574 300
info@trokas.gr
exoikonomo@trokas.gr

ΑΥΣΤΡΙΑ

Cinthia CHEN
0043 660 1855223
Tullnerbach Strasse 136 – 138
A-3011 Purkersdorf
Austria